Cooperate

Cách chia động từ cooperate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cooperate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COOPERATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cooperate cooperating cooperated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cooperate cooperate cooperates cooperate cooperate cooperate
Hiện tại tiếp diễn am cooperating are cooperating is cooperating are cooperating are cooperating are cooperating
Quá khứ đơn cooperated cooperated cooperated cooperated cooperated cooperated
Quá khứ tiếp diễn was cooperating were cooperating was cooperating were cooperating were cooperating were cooperating
Hiện tại hoàn thành have cooperated have cooperated has cooperated have cooperated have cooperated have cooperated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cooperating have been cooperating has been cooperating have been cooperating have been cooperating have been cooperating
Quá khứ hoàn thành had cooperated had cooperated had cooperated had cooperated had cooperated had cooperated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cooperating had been cooperating had been cooperating had been cooperating had been cooperating had been cooperating
Tương Lai will cooperate will cooperate will cooperate will cooperate will cooperate will cooperate
TL Tiếp Diễn will be cooperating will be cooperating will be cooperating will be cooperating will be cooperating will be cooperating
Tương Lai hoàn thành will have cooperated will have cooperated will have cooperated will have cooperated will have cooperated will have cooperated
TL HT Tiếp Diễn will have been cooperating will have been cooperating will have been cooperating will have been cooperating will have been cooperating will have been cooperating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cooperate would cooperate would cooperate would cooperate would cooperate would cooperate
Conditional Perfect would have cooperated would have cooperated would have cooperated would have cooperated would have cooperated would have cooperated
Conditional Present Progressive would be cooperating would be cooperating would be cooperating would be cooperating would be cooperating would be cooperating
Conditional Perfect Progressive would have been cooperating would have been cooperating would have been cooperating would have been cooperating would have been cooperating would have been cooperating
Present Subjunctive cooperate cooperate cooperate cooperate cooperate cooperate
Past Subjunctive cooperated cooperated cooperated cooperated cooperated cooperated
Past Perfect Subjunctive had cooperated had cooperated had cooperated had cooperated had cooperated had cooperated
Imperative cooperate Let′s cooperate cooperate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button