Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Drip

Cách chia động từ drip rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ drip ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DRIP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to drip dripping dripped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn drip drip drips drip drip drip
Hiện tại tiếp diễn am dripping are dripping is dripping are dripping are dripping are dripping
Quá khứ đơn dripped dripped dripped dripped dripped dripped
Quá khứ tiếp diễn was dripping were dripping was dripping were dripping were dripping were dripping
Hiện tại hoàn thành have dripped have dripped has dripped have dripped have dripped have dripped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dripping have been dripping has been dripping have been dripping have been dripping have been dripping
Quá khứ hoàn thành had dripped had dripped had dripped had dripped had dripped had dripped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dripping had been dripping had been dripping had been dripping had been dripping had been dripping
Tương Lai will drip will drip will drip will drip will drip will drip
TL Tiếp Diễn will be dripping will be dripping will be dripping will be dripping will be dripping will be dripping
Tương Lai hoàn thành will have dripped will have dripped will have dripped will have dripped will have dripped will have dripped
TL HT Tiếp Diễn will have been dripping will have been dripping will have been dripping will have been dripping will have been dripping will have been dripping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would drip would drip would drip would drip would drip would drip
Conditional Perfect would have dripped would have dripped would have dripped would have dripped would have dripped would have dripped
Conditional Present Progressive would be dripping would be dripping would be dripping would be dripping would be dripping would be dripping
Conditional Perfect Progressive would have been dripping would have been dripping would have been dripping would have been dripping would have been dripping would have been dripping
Present Subjunctive drip drip drip drip drip drip
Past Subjunctive dripped dripped dripped dripped dripped dripped
Past Perfect Subjunctive had dripped had dripped had dripped had dripped had dripped had dripped
Imperative drip Let′s drip drip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button