Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Economize

Cách chia động từ economize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ economize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ECONOMIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to economize economizing economized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn economize economize economizes economize economize economize
Hiện tại tiếp diễn am economizing are economizing is economizing are economizing are economizing are economizing
Quá khứ đơn economized economized economized economized economized economized
Quá khứ tiếp diễn was economizing were economizing was economizing were economizing were economizing were economizing
Hiện tại hoàn thành have economized have economized has economized have economized have economized have economized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been economizing have been economizing has been economizing have been economizing have been economizing have been economizing
Quá khứ hoàn thành had economized had economized had economized had economized had economized had economized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been economizing had been economizing had been economizing had been economizing had been economizing had been economizing
Tương Lai will economize will economize will economize will economize will economize will economize
TL Tiếp Diễn will be economizing will be economizing will be economizing will be economizing will be economizing will be economizing
Tương Lai hoàn thành will have economized will have economized will have economized will have economized will have economized will have economized
TL HT Tiếp Diễn will have been economizing will have been economizing will have been economizing will have been economizing will have been economizing will have been economizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would economize would economize would economize would economize would economize would economize
Conditional Perfect would have economized would have economized would have economized would have economized would have economized would have economized
Conditional Present Progressive would be economizing would be economizing would be economizing would be economizing would be economizing would be economizing
Conditional Perfect Progressive would have been economizing would have been economizing would have been economizing would have been economizing would have been economizing would have been economizing
Present Subjunctive economize economize economize economize economize economize
Past Subjunctive economized economized economized economized economized economized
Past Perfect Subjunctive had economized had economized had economized had economized had economized had economized
Imperative economize Let′s economize economize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. hot gay men cumming.

Nên đọc
Close
Back to top button