Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Endure

Cách chia động từ endure rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ endure ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ENDURE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to endure enduring endured
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn endure endure endures endure endure endure
Hiện tại tiếp diễn am enduring are enduring is enduring are enduring are enduring are enduring
Quá khứ đơn endured endured endured endured endured endured
Quá khứ tiếp diễn was enduring were enduring was enduring were enduring were enduring were enduring
Hiện tại hoàn thành have endured have endured has endured have endured have endured have endured
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been enduring have been enduring has been enduring have been enduring have been enduring have been enduring
Quá khứ hoàn thành had endured had endured had endured had endured had endured had endured
QK hoàn thành Tiếp diễn had been enduring had been enduring had been enduring had been enduring had been enduring had been enduring
Tương Lai will endure will endure will endure will endure will endure will endure
TL Tiếp Diễn will be enduring will be enduring will be enduring will be enduring will be enduring will be enduring
Tương Lai hoàn thành will have endured will have endured will have endured will have endured will have endured will have endured
TL HT Tiếp Diễn will have been enduring will have been enduring will have been enduring will have been enduring will have been enduring will have been enduring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would endure would endure would endure would endure would endure would endure
Conditional Perfect would have endured would have endured would have endured would have endured would have endured would have endured
Conditional Present Progressive would be enduring would be enduring would be enduring would be enduring would be enduring would be enduring
Conditional Perfect Progressive would have been enduring would have been enduring would have been enduring would have been enduring would have been enduring would have been enduring
Present Subjunctive endure endure endure endure endure endure
Past Subjunctive endured endured endured endured endured endured
Past Perfect Subjunctive had endured had endured had endured had endured had endured had endured
Imperative endure Let′s endure endure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button