Untie

Cách chia động từ untie rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ untie ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNTIE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to untie untying untied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn untie untie unties untie untie untie
Hiện tại tiếp diễn am untying are untying is untying are untying are untying are untying
Quá khứ đơn untied untied untied untied untied untied
Quá khứ tiếp diễn was untying were untying was untying were untying were untying were untying
Hiện tại hoàn thành have untied have untied has untied have untied have untied have untied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been untying have been untying has been untying have been untying have been untying have been untying
Quá khứ hoàn thành had untied had untied had untied had untied had untied had untied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been untying had been untying had been untying had been untying had been untying had been untying
Tương Lai will untie will untie will untie will untie will untie will untie
TL Tiếp Diễn will be untying will be untying will be untying will be untying will be untying will be untying
Tương Lai hoàn thành will have untied will have untied will have untied will have untied will have untied will have untied
TL HT Tiếp Diễn will have been untying will have been untying will have been untying will have been untying will have been untying will have been untying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would untie would untie would untie would untie would untie would untie
Conditional Perfect would have untied would have untied would have untied would have untied would have untied would have untied
Conditional Present Progressive would be untying would be untying would be untying would be untying would be untying would be untying
Conditional Perfect Progressive would have been untying would have been untying would have been untying would have been untying would have been untying would have been untying
Present Subjunctive untie untie untie untie untie untie
Past Subjunctive untied untied untied untied untied untied
Past Perfect Subjunctive had untied had untied had untied had untied had untied had untied
Imperative untie Let′s untie untie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button