Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Engender

Cách chia động từ engender rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ engender ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ENGENDER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to engender engendering engendered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn engender engender engenders engender engender engender
Hiện tại tiếp diễn am engendering are engendering is engendering are engendering are engendering are engendering
Quá khứ đơn engendered engendered engendered engendered engendered engendered
Quá khứ tiếp diễn was engendering were engendering was engendering were engendering were engendering were engendering
Hiện tại hoàn thành have engendered have engendered has engendered have engendered have engendered have engendered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been engendering have been engendering has been engendering have been engendering have been engendering have been engendering
Quá khứ hoàn thành had engendered had engendered had engendered had engendered had engendered had engendered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been engendering had been engendering had been engendering had been engendering had been engendering had been engendering
Tương Lai will engender will engender will engender will engender will engender will engender
TL Tiếp Diễn will be engendering will be engendering will be engendering will be engendering will be engendering will be engendering
Tương Lai hoàn thành will have engendered will have engendered will have engendered will have engendered will have engendered will have engendered
TL HT Tiếp Diễn will have been engendering will have been engendering will have been engendering will have been engendering will have been engendering will have been engendering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would engender would engender would engender would engender would engender would engender
Conditional Perfect would have engendered would have engendered would have engendered would have engendered would have engendered would have engendered
Conditional Present Progressive would be engendering would be engendering would be engendering would be engendering would be engendering would be engendering
Conditional Perfect Progressive would have been engendering would have been engendering would have been engendering would have been engendering would have been engendering would have been engendering
Present Subjunctive engender engender engender engender engender engender
Past Subjunctive engendered engendered engendered engendered engendered engendered
Past Perfect Subjunctive had engendered had engendered had engendered had engendered had engendered had engendered
Imperative engender Let′s engender engender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button