Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Extinguish

Cách chia động từ extinguish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ extinguish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EXTINGUISH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to extinguish extinguishing extinguished
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn extinguish extinguish extinguishes extinguish extinguish extinguish
Hiện tại tiếp diễn am extinguishing are extinguishing is extinguishing are extinguishing are extinguishing are extinguishing
Quá khứ đơn extinguished extinguished extinguished extinguished extinguished extinguished
Quá khứ tiếp diễn was extinguishing were extinguishing was extinguishing were extinguishing were extinguishing were extinguishing
Hiện tại hoàn thành have extinguished have extinguished has extinguished have extinguished have extinguished have extinguished
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been extinguishing have been extinguishing has been extinguishing have been extinguishing have been extinguishing have been extinguishing
Quá khứ hoàn thành had extinguished had extinguished had extinguished had extinguished had extinguished had extinguished
QK hoàn thành Tiếp diễn had been extinguishing had been extinguishing had been extinguishing had been extinguishing had been extinguishing had been extinguishing
Tương Lai will extinguish will extinguish will extinguish will extinguish will extinguish will extinguish
TL Tiếp Diễn will be extinguishing will be extinguishing will be extinguishing will be extinguishing will be extinguishing will be extinguishing
Tương Lai hoàn thành will have extinguished will have extinguished will have extinguished will have extinguished will have extinguished will have extinguished
TL HT Tiếp Diễn will have been extinguishing will have been extinguishing will have been extinguishing will have been extinguishing will have been extinguishing will have been extinguishing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would extinguish would extinguish would extinguish would extinguish would extinguish would extinguish
Conditional Perfect would have extinguished would have extinguished would have extinguished would have extinguished would have extinguished would have extinguished
Conditional Present Progressive would be extinguishing would be extinguishing would be extinguishing would be extinguishing would be extinguishing would be extinguishing
Conditional Perfect Progressive would have been extinguishing would have been extinguishing would have been extinguishing would have been extinguishing would have been extinguishing would have been extinguishing
Present Subjunctive extinguish extinguish extinguish extinguish extinguish extinguish
Past Subjunctive extinguished extinguished extinguished extinguished extinguished extinguished
Past Perfect Subjunctive had extinguished had extinguished had extinguished had extinguished had extinguished had extinguished
Imperative extinguish Let′s extinguish extinguish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button