Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Doubt

Cách chia động từ doubt rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ doubt ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DOUBT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to doubt doubting doubted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn doubt doubt doubts doubt doubt doubt
Hiện tại tiếp diễn am doubting are doubting is doubting are doubting are doubting are doubting
Quá khứ đơn doubted doubted doubted doubted doubted doubted
Quá khứ tiếp diễn was doubting were doubting was doubting were doubting were doubting were doubting
Hiện tại hoàn thành have doubted have doubted has doubted have doubted have doubted have doubted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been doubting have been doubting has been doubting have been doubting have been doubting have been doubting
Quá khứ hoàn thành had doubted had doubted had doubted had doubted had doubted had doubted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been doubting had been doubting had been doubting had been doubting had been doubting had been doubting
Tương Lai will doubt will doubt will doubt will doubt will doubt will doubt
TL Tiếp Diễn will be doubting will be doubting will be doubting will be doubting will be doubting will be doubting
Tương Lai hoàn thành will have doubted will have doubted will have doubted will have doubted will have doubted will have doubted
TL HT Tiếp Diễn will have been doubting will have been doubting will have been doubting will have been doubting will have been doubting will have been doubting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would doubt would doubt would doubt would doubt would doubt would doubt
Conditional Perfect would have doubted would have doubted would have doubted would have doubted would have doubted would have doubted
Conditional Present Progressive would be doubting would be doubting would be doubting would be doubting would be doubting would be doubting
Conditional Perfect Progressive would have been doubting would have been doubting would have been doubting would have been doubting would have been doubting would have been doubting
Present Subjunctive doubt doubt doubt doubt doubt doubt
Past Subjunctive doubted doubted doubted doubted doubted doubted
Past Perfect Subjunctive had doubted had doubted had doubted had doubted had doubted had doubted
Imperative doubt Let′s doubt doubt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button