Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Groan

Cách chia động từ groan rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ groan ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GROAN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to groan groaning groaned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn groan groan groans groan groan groan
Hiện tại tiếp diễn am groaning are groaning is groaning are groaning are groaning are groaning
Quá khứ đơn groaned groaned groaned groaned groaned groaned
Quá khứ tiếp diễn was groaning were groaning was groaning were groaning were groaning were groaning
Hiện tại hoàn thành have groaned have groaned has groaned have groaned have groaned have groaned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been groaning have been groaning has been groaning have been groaning have been groaning have been groaning
Quá khứ hoàn thành had groaned had groaned had groaned had groaned had groaned had groaned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been groaning had been groaning had been groaning had been groaning had been groaning had been groaning
Tương Lai will groan will groan will groan will groan will groan will groan
TL Tiếp Diễn will be groaning will be groaning will be groaning will be groaning will be groaning will be groaning
Tương Lai hoàn thành will have groaned will have groaned will have groaned will have groaned will have groaned will have groaned
TL HT Tiếp Diễn will have been groaning will have been groaning will have been groaning will have been groaning will have been groaning will have been groaning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would groan would groan would groan would groan would groan would groan
Conditional Perfect would have groaned would have groaned would have groaned would have groaned would have groaned would have groaned
Conditional Present Progressive would be groaning would be groaning would be groaning would be groaning would be groaning would be groaning
Conditional Perfect Progressive would have been groaning would have been groaning would have been groaning would have been groaning would have been groaning would have been groaning
Present Subjunctive groan groan groan groan groan groan
Past Subjunctive groaned groaned groaned groaned groaned groaned
Past Perfect Subjunctive had groaned had groaned had groaned had groaned had groaned had groaned
Imperative groan Let′s groan groan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button