Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Jingle

Cách chia động từ jingle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ jingle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: JINGLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to jingle jingling jingled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn jingle jingle jingles jingle jingle jingle
Hiện tại tiếp diễn am jingling are jingling is jingling are jingling are jingling are jingling
Quá khứ đơn jingled jingled jingled jingled jingled jingled
Quá khứ tiếp diễn was jingling were jingling was jingling were jingling were jingling were jingling
Hiện tại hoàn thành have jingled have jingled has jingled have jingled have jingled have jingled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been jingling have been jingling has been jingling have been jingling have been jingling have been jingling
Quá khứ hoàn thành had jingled had jingled had jingled had jingled had jingled had jingled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been jingling had been jingling had been jingling had been jingling had been jingling had been jingling
Tương Lai will jingle will jingle will jingle will jingle will jingle will jingle
TL Tiếp Diễn will be jingling will be jingling will be jingling will be jingling will be jingling will be jingling
Tương Lai hoàn thành will have jingled will have jingled will have jingled will have jingled will have jingled will have jingled
TL HT Tiếp Diễn will have been jingling will have been jingling will have been jingling will have been jingling will have been jingling will have been jingling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would jingle would jingle would jingle would jingle would jingle would jingle
Conditional Perfect would have jingled would have jingled would have jingled would have jingled would have jingled would have jingled
Conditional Present Progressive would be jingling would be jingling would be jingling would be jingling would be jingling would be jingling
Conditional Perfect Progressive would have been jingling would have been jingling would have been jingling would have been jingling would have been jingling would have been jingling
Present Subjunctive jingle jingle jingle jingle jingle jingle
Past Subjunctive jingled jingled jingled jingled jingled jingled
Past Perfect Subjunctive had jingled had jingled had jingled had jingled had jingled had jingled
Imperative jingle Let′s jingle jingle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button