Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Whip

Cách chia động từ whip rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ whip ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WHIP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to whip whipping whipped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn whip whip whips whip whip whip
Hiện tại tiếp diễn am whipping are whipping is whipping are whipping are whipping are whipping
Quá khứ đơn whipped whipped whipped whipped whipped whipped
Quá khứ tiếp diễn was whipping were whipping was whipping were whipping were whipping were whipping
Hiện tại hoàn thành have whipped have whipped has whipped have whipped have whipped have whipped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been whipping have been whipping has been whipping have been whipping have been whipping have been whipping
Quá khứ hoàn thành had whipped had whipped had whipped had whipped had whipped had whipped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been whipping had been whipping had been whipping had been whipping had been whipping had been whipping
Tương Lai will whip will whip will whip will whip will whip will whip
TL Tiếp Diễn will be whipping will be whipping will be whipping will be whipping will be whipping will be whipping
Tương Lai hoàn thành will have whipped will have whipped will have whipped will have whipped will have whipped will have whipped
TL HT Tiếp Diễn will have been whipping will have been whipping will have been whipping will have been whipping will have been whipping will have been whipping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would whip would whip would whip would whip would whip would whip
Conditional Perfect would have whipped would have whipped would have whipped would have whipped would have whipped would have whipped
Conditional Present Progressive would be whipping would be whipping would be whipping would be whipping would be whipping would be whipping
Conditional Perfect Progressive would have been whipping would have been whipping would have been whipping would have been whipping would have been whipping would have been whipping
Present Subjunctive whip whip whip whip whip whip
Past Subjunctive whipped whipped whipped whipped whipped whipped
Past Perfect Subjunctive had whipped had whipped had whipped had whipped had whipped had whipped
Imperative whip Let′s whip whip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. the matchmaker's playbook.

Nên đọc
Close
Back to top button