Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Knock

Cách chia động từ knock rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ knock ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: KNOCK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to knock knocking knocked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn knock knock knocks knock knock knock
Hiện tại tiếp diễn am knocking are knocking is knocking are knocking are knocking are knocking
Quá khứ đơn knocked knocked knocked knocked knocked knocked
Quá khứ tiếp diễn was knocking were knocking was knocking were knocking were knocking were knocking
Hiện tại hoàn thành have knocked have knocked has knocked have knocked have knocked have knocked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been knocking have been knocking has been knocking have been knocking have been knocking have been knocking
Quá khứ hoàn thành had knocked had knocked had knocked had knocked had knocked had knocked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been knocking had been knocking had been knocking had been knocking had been knocking had been knocking
Tương Lai will knock will knock will knock will knock will knock will knock
TL Tiếp Diễn will be knocking will be knocking will be knocking will be knocking will be knocking will be knocking
Tương Lai hoàn thành will have knocked will have knocked will have knocked will have knocked will have knocked will have knocked
TL HT Tiếp Diễn will have been knocking will have been knocking will have been knocking will have been knocking will have been knocking will have been knocking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would knock would knock would knock would knock would knock would knock
Conditional Perfect would have knocked would have knocked would have knocked would have knocked would have knocked would have knocked
Conditional Present Progressive would be knocking would be knocking would be knocking would be knocking would be knocking would be knocking
Conditional Perfect Progressive would have been knocking would have been knocking would have been knocking would have been knocking would have been knocking would have been knocking
Present Subjunctive knock knock knock knock knock knock
Past Subjunctive knocked knocked knocked knocked knocked knocked
Past Perfect Subjunctive had knocked had knocked had knocked had knocked had knocked had knocked
Imperative knock Let′s knock knock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button