Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Meet

Cách chia động từ meet rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ meet ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MEET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to meet meeting met
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn meet meet meets meet meet meet
Hiện tại tiếp diễn am meeting are meeting is meeting are meeting are meeting are meeting
Quá khứ đơn met met met met met met
Quá khứ tiếp diễn was meeting were meeting was meeting were meeting were meeting were meeting
Hiện tại hoàn thành have met have met has met have met have met have met
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been meeting have been meeting has been meeting have been meeting have been meeting have been meeting
Quá khứ hoàn thành had met had met had met had met had met had met
QK hoàn thành Tiếp diễn had been meeting had been meeting had been meeting had been meeting had been meeting had been meeting
Tương Lai will meet will meet will meet will meet will meet will meet
TL Tiếp Diễn will be meeting will be meeting will be meeting will be meeting will be meeting will be meeting
Tương Lai hoàn thành will have met will have met will have met will have met will have met will have met
TL HT Tiếp Diễn will have been meeting will have been meeting will have been meeting will have been meeting will have been meeting will have been meeting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would meet would meet would meet would meet would meet would meet
Conditional Perfect would have met would have met would have met would have met would have met would have met
Conditional Present Progressive would be meeting would be meeting would be meeting would be meeting would be meeting would be meeting
Conditional Perfect Progressive would have been meeting would have been meeting would have been meeting would have been meeting would have been meeting would have been meeting
Present Subjunctive meet meet meet meet meet meet
Past Subjunctive met met met met met met
Past Perfect Subjunctive had met had met had met had met had met had met
Imperative meet Let′s meet meet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button