Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Merchandise

Cách chia động từ merchandise rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ merchandise ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MERCHANDISE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to merchandise merchandising merchandised
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn merchandise merchandise merchandises merchandise merchandise merchandise
Hiện tại tiếp diễn am merchandising are merchandising is merchandising are merchandising are merchandising are merchandising
Quá khứ đơn merchandised merchandised merchandised merchandised merchandised merchandised
Quá khứ tiếp diễn was merchandising were merchandising was merchandising were merchandising were merchandising were merchandising
Hiện tại hoàn thành have merchandised have merchandised has merchandised have merchandised have merchandised have merchandised
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been merchandising have been merchandising has been merchandising have been merchandising have been merchandising have been merchandising
Quá khứ hoàn thành had merchandised had merchandised had merchandised had merchandised had merchandised had merchandised
QK hoàn thành Tiếp diễn had been merchandising had been merchandising had been merchandising had been merchandising had been merchandising had been merchandising
Tương Lai will merchandise will merchandise will merchandise will merchandise will merchandise will merchandise
TL Tiếp Diễn will be merchandising will be merchandising will be merchandising will be merchandising will be merchandising will be merchandising
Tương Lai hoàn thành will have merchandised will have merchandised will have merchandised will have merchandised will have merchandised will have merchandised
TL HT Tiếp Diễn will have been merchandising will have been merchandising will have been merchandising will have been merchandising will have been merchandising will have been merchandising
Điều Kiện Cách Hiện Tại would merchandise would merchandise would merchandise would merchandise would merchandise would merchandise
Conditional Perfect would have merchandised would have merchandised would have merchandised would have merchandised would have merchandised would have merchandised
Conditional Present Progressive would be merchandising would be merchandising would be merchandising would be merchandising would be merchandising would be merchandising
Conditional Perfect Progressive would have been merchandising would have been merchandising would have been merchandising would have been merchandising would have been merchandising would have been merchandising
Present Subjunctive merchandise merchandise merchandise merchandise merchandise merchandise
Past Subjunctive merchandised merchandised merchandised merchandised merchandised merchandised
Past Perfect Subjunctive had merchandised had merchandised had merchandised had merchandised had merchandised had merchandised
Imperative merchandise Let′s merchandise merchandise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button