Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Misapprehend

Cách chia động từ misapprehend rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ misapprehend ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MISAPPREHEND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to misapprehend misapprehending misapprehended
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn misapprehend misapprehend misapprehends misapprehend misapprehend misapprehend
Hiện tại tiếp diễn am misapprehending are misapprehending is misapprehending are misapprehending are misapprehending are misapprehending
Quá khứ đơn misapprehended misapprehended misapprehended misapprehended misapprehended misapprehended
Quá khứ tiếp diễn was misapprehending were misapprehending was misapprehending were misapprehending were misapprehending were misapprehending
Hiện tại hoàn thành have misapprehended have misapprehended has misapprehended have misapprehended have misapprehended have misapprehended
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been misapprehending have been misapprehending has been misapprehending have been misapprehending have been misapprehending have been misapprehending
Quá khứ hoàn thành had misapprehended had misapprehended had misapprehended had misapprehended had misapprehended had misapprehended
QK hoàn thành Tiếp diễn had been misapprehending had been misapprehending had been misapprehending had been misapprehending had been misapprehending had been misapprehending
Tương Lai will misapprehend will misapprehend will misapprehend will misapprehend will misapprehend will misapprehend
TL Tiếp Diễn will be misapprehending will be misapprehending will be misapprehending will be misapprehending will be misapprehending will be misapprehending
Tương Lai hoàn thành will have misapprehended will have misapprehended will have misapprehended will have misapprehended will have misapprehended will have misapprehended
TL HT Tiếp Diễn will have been misapprehending will have been misapprehending will have been misapprehending will have been misapprehending will have been misapprehending will have been misapprehending
Điều Kiện Cách Hiện Tại would misapprehend would misapprehend would misapprehend would misapprehend would misapprehend would misapprehend
Conditional Perfect would have misapprehended would have misapprehended would have misapprehended would have misapprehended would have misapprehended would have misapprehended
Conditional Present Progressive would be misapprehending would be misapprehending would be misapprehending would be misapprehending would be misapprehending would be misapprehending
Conditional Perfect Progressive would have been misapprehending would have been misapprehending would have been misapprehending would have been misapprehending would have been misapprehending would have been misapprehending
Present Subjunctive misapprehend misapprehend misapprehend misapprehend misapprehend misapprehend
Past Subjunctive misapprehended misapprehended misapprehended misapprehended misapprehended misapprehended
Past Perfect Subjunctive had misapprehended had misapprehended had misapprehended had misapprehended had misapprehended had misapprehended
Imperative misapprehend Let′s misapprehend misapprehend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-a-bipolar-person/.

Nên đọc
Close
Back to top button