Mulch

Cách chia động từ mulch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mulch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MULCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mulch mulching mulched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mulch mulch mulches mulch mulch mulch
Hiện tại tiếp diễn am mulching are mulching is mulching are mulching are mulching are mulching
Quá khứ đơn mulched mulched mulched mulched mulched mulched
Quá khứ tiếp diễn was mulching were mulching was mulching were mulching were mulching were mulching
Hiện tại hoàn thành have mulched have mulched has mulched have mulched have mulched have mulched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mulching have been mulching has been mulching have been mulching have been mulching have been mulching
Quá khứ hoàn thành had mulched had mulched had mulched had mulched had mulched had mulched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mulching had been mulching had been mulching had been mulching had been mulching had been mulching
Tương Lai will mulch will mulch will mulch will mulch will mulch will mulch
TL Tiếp Diễn will be mulching will be mulching will be mulching will be mulching will be mulching will be mulching
Tương Lai hoàn thành will have mulched will have mulched will have mulched will have mulched will have mulched will have mulched
TL HT Tiếp Diễn will have been mulching will have been mulching will have been mulching will have been mulching will have been mulching will have been mulching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mulch would mulch would mulch would mulch would mulch would mulch
Conditional Perfect would have mulched would have mulched would have mulched would have mulched would have mulched would have mulched
Conditional Present Progressive would be mulching would be mulching would be mulching would be mulching would be mulching would be mulching
Conditional Perfect Progressive would have been mulching would have been mulching would have been mulching would have been mulching would have been mulching would have been mulching
Present Subjunctive mulch mulch mulch mulch mulch mulch
Past Subjunctive mulched mulched mulched mulched mulched mulched
Past Perfect Subjunctive had mulched had mulched had mulched had mulched had mulched had mulched
Imperative mulch Let′s mulch mulch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. men that like big women.

Nên đọc
Close
Back to top button