Outrage

Cách chia động từ outrage rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ outrage ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OUTRAGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to outrage outraging outraged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn outrage outrage outrages outrage outrage outrage
Hiện tại tiếp diễn am outraging are outraging is outraging are outraging are outraging are outraging
Quá khứ đơn outraged outraged outraged outraged outraged outraged
Quá khứ tiếp diễn was outraging were outraging was outraging were outraging were outraging were outraging
Hiện tại hoàn thành have outraged have outraged has outraged have outraged have outraged have outraged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been outraging have been outraging has been outraging have been outraging have been outraging have been outraging
Quá khứ hoàn thành had outraged had outraged had outraged had outraged had outraged had outraged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been outraging had been outraging had been outraging had been outraging had been outraging had been outraging
Tương Lai will outrage will outrage will outrage will outrage will outrage will outrage
TL Tiếp Diễn will be outraging will be outraging will be outraging will be outraging will be outraging will be outraging
Tương Lai hoàn thành will have outraged will have outraged will have outraged will have outraged will have outraged will have outraged
TL HT Tiếp Diễn will have been outraging will have been outraging will have been outraging will have been outraging will have been outraging will have been outraging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would outrage would outrage would outrage would outrage would outrage would outrage
Conditional Perfect would have outraged would have outraged would have outraged would have outraged would have outraged would have outraged
Conditional Present Progressive would be outraging would be outraging would be outraging would be outraging would be outraging would be outraging
Conditional Perfect Progressive would have been outraging would have been outraging would have been outraging would have been outraging would have been outraging would have been outraging
Present Subjunctive outrage outrage outrage outrage outrage outrage
Past Subjunctive outraged outraged outraged outraged outraged outraged
Past Perfect Subjunctive had outraged had outraged had outraged had outraged had outraged had outraged
Imperative outrage Let′s outrage outrage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button