Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Overturn

Cách chia động từ overturn rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ overturn ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OVERTURN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to overturn overturning overturned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn overturn overturn overturns overturn overturn overturn
Hiện tại tiếp diễn am overturning are overturning is overturning are overturning are overturning are overturning
Quá khứ đơn overturned overturned overturned overturned overturned overturned
Quá khứ tiếp diễn was overturning were overturning was overturning were overturning were overturning were overturning
Hiện tại hoàn thành have overturned have overturned has overturned have overturned have overturned have overturned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been overturning have been overturning has been overturning have been overturning have been overturning have been overturning
Quá khứ hoàn thành had overturned had overturned had overturned had overturned had overturned had overturned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been overturning had been overturning had been overturning had been overturning had been overturning had been overturning
Tương Lai will overturn will overturn will overturn will overturn will overturn will overturn
TL Tiếp Diễn will be overturning will be overturning will be overturning will be overturning will be overturning will be overturning
Tương Lai hoàn thành will have overturned will have overturned will have overturned will have overturned will have overturned will have overturned
TL HT Tiếp Diễn will have been overturning will have been overturning will have been overturning will have been overturning will have been overturning will have been overturning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would overturn would overturn would overturn would overturn would overturn would overturn
Conditional Perfect would have overturned would have overturned would have overturned would have overturned would have overturned would have overturned
Conditional Present Progressive would be overturning would be overturning would be overturning would be overturning would be overturning would be overturning
Conditional Perfect Progressive would have been overturning would have been overturning would have been overturning would have been overturning would have been overturning would have been overturning
Present Subjunctive overturn overturn overturn overturn overturn overturn
Past Subjunctive overturned overturned overturned overturned overturned overturned
Past Perfect Subjunctive had overturned had overturned had overturned had overturned had overturned had overturned
Imperative overturn Let′s overturn overturn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button