Persecute

Cách chia động từ persecute rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ persecute ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PERSECUTE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to persecute persecuting persecuted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn persecute persecute persecutes persecute persecute persecute
Hiện tại tiếp diễn am persecuting are persecuting is persecuting are persecuting are persecuting are persecuting
Quá khứ đơn persecuted persecuted persecuted persecuted persecuted persecuted
Quá khứ tiếp diễn was persecuting were persecuting was persecuting were persecuting were persecuting were persecuting
Hiện tại hoàn thành have persecuted have persecuted has persecuted have persecuted have persecuted have persecuted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been persecuting have been persecuting has been persecuting have been persecuting have been persecuting have been persecuting
Quá khứ hoàn thành had persecuted had persecuted had persecuted had persecuted had persecuted had persecuted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been persecuting had been persecuting had been persecuting had been persecuting had been persecuting had been persecuting
Tương Lai will persecute will persecute will persecute will persecute will persecute will persecute
TL Tiếp Diễn will be persecuting will be persecuting will be persecuting will be persecuting will be persecuting will be persecuting
Tương Lai hoàn thành will have persecuted will have persecuted will have persecuted will have persecuted will have persecuted will have persecuted
TL HT Tiếp Diễn will have been persecuting will have been persecuting will have been persecuting will have been persecuting will have been persecuting will have been persecuting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would persecute would persecute would persecute would persecute would persecute would persecute
Conditional Perfect would have persecuted would have persecuted would have persecuted would have persecuted would have persecuted would have persecuted
Conditional Present Progressive would be persecuting would be persecuting would be persecuting would be persecuting would be persecuting would be persecuting
Conditional Perfect Progressive would have been persecuting would have been persecuting would have been persecuting would have been persecuting would have been persecuting would have been persecuting
Present Subjunctive persecute persecute persecute persecute persecute persecute
Past Subjunctive persecuted persecuted persecuted persecuted persecuted persecuted
Past Perfect Subjunctive had persecuted had persecuted had persecuted had persecuted had persecuted had persecuted
Imperative persecute Let′s persecute persecute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button