Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ratify

Cách chia động từ ratify rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ratify ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RATIFY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ratify ratifying ratified
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ratify ratify ratifies ratify ratify ratify
Hiện tại tiếp diễn am ratifying are ratifying is ratifying are ratifying are ratifying are ratifying
Quá khứ đơn ratified ratified ratified ratified ratified ratified
Quá khứ tiếp diễn was ratifying were ratifying was ratifying were ratifying were ratifying were ratifying
Hiện tại hoàn thành have ratified have ratified has ratified have ratified have ratified have ratified
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ratifying have been ratifying has been ratifying have been ratifying have been ratifying have been ratifying
Quá khứ hoàn thành had ratified had ratified had ratified had ratified had ratified had ratified
QK hoàn thành Tiếp diễn had been ratifying had been ratifying had been ratifying had been ratifying had been ratifying had been ratifying
Tương Lai will ratify will ratify will ratify will ratify will ratify will ratify
TL Tiếp Diễn will be ratifying will be ratifying will be ratifying will be ratifying will be ratifying will be ratifying
Tương Lai hoàn thành will have ratified will have ratified will have ratified will have ratified will have ratified will have ratified
TL HT Tiếp Diễn will have been ratifying will have been ratifying will have been ratifying will have been ratifying will have been ratifying will have been ratifying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ratify would ratify would ratify would ratify would ratify would ratify
Conditional Perfect would have ratified would have ratified would have ratified would have ratified would have ratified would have ratified
Conditional Present Progressive would be ratifying would be ratifying would be ratifying would be ratifying would be ratifying would be ratifying
Conditional Perfect Progressive would have been ratifying would have been ratifying would have been ratifying would have been ratifying would have been ratifying would have been ratifying
Present Subjunctive ratify ratify ratify ratify ratify ratify
Past Subjunctive ratified ratified ratified ratified ratified ratified
Past Perfect Subjunctive had ratified had ratified had ratified had ratified had ratified had ratified
Imperative ratify Let′s ratify ratify

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. matchmaker san diego.

Nên đọc
Close
Back to top button