Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rebel

Cách chia động từ rebel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rebel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REBEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rebel rebelling rebelled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rebel rebel rebels rebel rebel rebel
Hiện tại tiếp diễn am rebelling are rebelling is rebelling are rebelling are rebelling are rebelling
Quá khứ đơn rebelled rebelled rebelled rebelled rebelled rebelled
Quá khứ tiếp diễn was rebelling were rebelling was rebelling were rebelling were rebelling were rebelling
Hiện tại hoàn thành have rebelled have rebelled has rebelled have rebelled have rebelled have rebelled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rebelling have been rebelling has been rebelling have been rebelling have been rebelling have been rebelling
Quá khứ hoàn thành had rebelled had rebelled had rebelled had rebelled had rebelled had rebelled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rebelling had been rebelling had been rebelling had been rebelling had been rebelling had been rebelling
Tương Lai will rebel will rebel will rebel will rebel will rebel will rebel
TL Tiếp Diễn will be rebelling will be rebelling will be rebelling will be rebelling will be rebelling will be rebelling
Tương Lai hoàn thành will have rebelled will have rebelled will have rebelled will have rebelled will have rebelled will have rebelled
TL HT Tiếp Diễn will have been rebelling will have been rebelling will have been rebelling will have been rebelling will have been rebelling will have been rebelling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rebel would rebel would rebel would rebel would rebel would rebel
Conditional Perfect would have rebelled would have rebelled would have rebelled would have rebelled would have rebelled would have rebelled
Conditional Present Progressive would be rebelling would be rebelling would be rebelling would be rebelling would be rebelling would be rebelling
Conditional Perfect Progressive would have been rebelling would have been rebelling would have been rebelling would have been rebelling would have been rebelling would have been rebelling
Present Subjunctive rebel rebel rebel rebel rebel rebel
Past Subjunctive rebelled rebelled rebelled rebelled rebelled rebelled
Past Perfect Subjunctive had rebelled had rebelled had rebelled had rebelled had rebelled had rebelled
Imperative rebel Let′s rebel rebel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button