Reconcile

Cách chia động từ reconcile rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reconcile ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECONCILE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reconcile reconciling reconciled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reconcile reconcile reconciles reconcile reconcile reconcile
Hiện tại tiếp diễn am reconciling are reconciling is reconciling are reconciling are reconciling are reconciling
Quá khứ đơn reconciled reconciled reconciled reconciled reconciled reconciled
Quá khứ tiếp diễn was reconciling were reconciling was reconciling were reconciling were reconciling were reconciling
Hiện tại hoàn thành have reconciled have reconciled has reconciled have reconciled have reconciled have reconciled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reconciling have been reconciling has been reconciling have been reconciling have been reconciling have been reconciling
Quá khứ hoàn thành had reconciled had reconciled had reconciled had reconciled had reconciled had reconciled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reconciling had been reconciling had been reconciling had been reconciling had been reconciling had been reconciling
Tương Lai will reconcile will reconcile will reconcile will reconcile will reconcile will reconcile
TL Tiếp Diễn will be reconciling will be reconciling will be reconciling will be reconciling will be reconciling will be reconciling
Tương Lai hoàn thành will have reconciled will have reconciled will have reconciled will have reconciled will have reconciled will have reconciled
TL HT Tiếp Diễn will have been reconciling will have been reconciling will have been reconciling will have been reconciling will have been reconciling will have been reconciling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reconcile would reconcile would reconcile would reconcile would reconcile would reconcile
Conditional Perfect would have reconciled would have reconciled would have reconciled would have reconciled would have reconciled would have reconciled
Conditional Present Progressive would be reconciling would be reconciling would be reconciling would be reconciling would be reconciling would be reconciling
Conditional Perfect Progressive would have been reconciling would have been reconciling would have been reconciling would have been reconciling would have been reconciling would have been reconciling
Present Subjunctive reconcile reconcile reconcile reconcile reconcile reconcile
Past Subjunctive reconciled reconciled reconciled reconciled reconciled reconciled
Past Perfect Subjunctive had reconciled had reconciled had reconciled had reconciled had reconciled had reconciled
Imperative reconcile Let′s reconcile reconcile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free hookup sites free messaging.

Nên đọc
Close
Back to top button