Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rise

Cách chia động từ rise rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rise ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RISE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rise rising risen
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rise rise rises rise rise rise
Hiện tại tiếp diễn am rising are rising is rising are rising are rising are rising
Quá khứ đơn rose rose rose rose rose rose
Quá khứ tiếp diễn was rising were rising was rising were rising were rising were rising
Hiện tại hoàn thành have risen have risen has risen have risen have risen have risen
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rising have been rising has been rising have been rising have been rising have been rising
Quá khứ hoàn thành had risen had risen had risen had risen had risen had risen
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rising had been rising had been rising had been rising had been rising had been rising
Tương Lai will rise will rise will rise will rise will rise will rise
TL Tiếp Diễn will be rising will be rising will be rising will be rising will be rising will be rising
Tương Lai hoàn thành will have risen will have risen will have risen will have risen will have risen will have risen
TL HT Tiếp Diễn will have been rising will have been rising will have been rising will have been rising will have been rising will have been rising
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rise would rise would rise would rise would rise would rise
Conditional Perfect would have risen would have risen would have risen would have risen would have risen would have risen
Conditional Present Progressive would be rising would be rising would be rising would be rising would be rising would be rising
Conditional Perfect Progressive would have been rising would have been rising would have been rising would have been rising would have been rising would have been rising
Present Subjunctive rise rise rise rise rise rise
Past Subjunctive rose rose rose rose rose rose
Past Perfect Subjunctive had risen had risen had risen had risen had risen had risen
Imperative rise Let′s rise rise

2 bình luận

  1. Rãnh thế ad, chỉ cần nhớ ba dạng nguyên mẫu – quá khứ đơn – quá khứ phân từ của động từ rise là đủ rồi. Còn quy tắc chia động từ theo thì nhớ dạng tổng quát. Chia động từ rise theo kiểu này la vô ích, học theo kiểu này là vớ vẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button