Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Roam

Cách chia động từ roam rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ roam ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ROAM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to roam roaming roamed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn roam roam roams roam roam roam
Hiện tại tiếp diễn am roaming are roaming is roaming are roaming are roaming are roaming
Quá khứ đơn roamed roamed roamed roamed roamed roamed
Quá khứ tiếp diễn was roaming were roaming was roaming were roaming were roaming were roaming
Hiện tại hoàn thành have roamed have roamed has roamed have roamed have roamed have roamed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been roaming have been roaming has been roaming have been roaming have been roaming have been roaming
Quá khứ hoàn thành had roamed had roamed had roamed had roamed had roamed had roamed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been roaming had been roaming had been roaming had been roaming had been roaming had been roaming
Tương Lai will roam will roam will roam will roam will roam will roam
TL Tiếp Diễn will be roaming will be roaming will be roaming will be roaming will be roaming will be roaming
Tương Lai hoàn thành will have roamed will have roamed will have roamed will have roamed will have roamed will have roamed
TL HT Tiếp Diễn will have been roaming will have been roaming will have been roaming will have been roaming will have been roaming will have been roaming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would roam would roam would roam would roam would roam would roam
Conditional Perfect would have roamed would have roamed would have roamed would have roamed would have roamed would have roamed
Conditional Present Progressive would be roaming would be roaming would be roaming would be roaming would be roaming would be roaming
Conditional Perfect Progressive would have been roaming would have been roaming would have been roaming would have been roaming would have been roaming would have been roaming
Present Subjunctive roam roam roam roam roam roam
Past Subjunctive roamed roamed roamed roamed roamed roamed
Past Perfect Subjunctive had roamed had roamed had roamed had roamed had roamed had roamed
Imperative roam Let′s roam roam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating a bipolar person.

Nên đọc
Close
Back to top button