Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Snivel

Cách chia động từ snivel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ snivel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SNIVEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to snivel sniveling sniveled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn snivel snivel snivels snivel snivel snivel
Hiện tại tiếp diễn am sniveling are sniveling is sniveling are sniveling are sniveling are sniveling
Quá khứ đơn sniveled sniveled sniveled sniveled sniveled sniveled
Quá khứ tiếp diễn was sniveling were sniveling was sniveling were sniveling were sniveling were sniveling
Hiện tại hoàn thành have sniveled have sniveled has sniveled have sniveled have sniveled have sniveled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sniveling have been sniveling has been sniveling have been sniveling have been sniveling have been sniveling
Quá khứ hoàn thành had sniveled had sniveled had sniveled had sniveled had sniveled had sniveled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sniveling had been sniveling had been sniveling had been sniveling had been sniveling had been sniveling
Tương Lai will snivel will snivel will snivel will snivel will snivel will snivel
TL Tiếp Diễn will be sniveling will be sniveling will be sniveling will be sniveling will be sniveling will be sniveling
Tương Lai hoàn thành will have sniveled will have sniveled will have sniveled will have sniveled will have sniveled will have sniveled
TL HT Tiếp Diễn will have been sniveling will have been sniveling will have been sniveling will have been sniveling will have been sniveling will have been sniveling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would snivel would snivel would snivel would snivel would snivel would snivel
Conditional Perfect would have sniveled would have sniveled would have sniveled would have sniveled would have sniveled would have sniveled
Conditional Present Progressive would be sniveling would be sniveling would be sniveling would be sniveling would be sniveling would be sniveling
Conditional Perfect Progressive would have been sniveling would have been sniveling would have been sniveling would have been sniveling would have been sniveling would have been sniveling
Present Subjunctive snivel snivel snivel snivel snivel snivel
Past Subjunctive sniveled sniveled sniveled sniveled sniveled sniveled
Past Perfect Subjunctive had sniveled had sniveled had sniveled had sniveled had sniveled had sniveled
Imperative snivel Let′s snivel snivel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button