Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Stem

Cách chia động từ stem rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ stem ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STEM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to stem stemming stemmed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn stem stem stems stem stem stem
Hiện tại tiếp diễn am stemming are stemming is stemming are stemming are stemming are stemming
Quá khứ đơn stemmed stemmed stemmed stemmed stemmed stemmed
Quá khứ tiếp diễn was stemming were stemming was stemming were stemming were stemming were stemming
Hiện tại hoàn thành have stemmed have stemmed has stemmed have stemmed have stemmed have stemmed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been stemming have been stemming has been stemming have been stemming have been stemming have been stemming
Quá khứ hoàn thành had stemmed had stemmed had stemmed had stemmed had stemmed had stemmed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been stemming had been stemming had been stemming had been stemming had been stemming had been stemming
Tương Lai will stem will stem will stem will stem will stem will stem
TL Tiếp Diễn will be stemming will be stemming will be stemming will be stemming will be stemming will be stemming
Tương Lai hoàn thành will have stemmed will have stemmed will have stemmed will have stemmed will have stemmed will have stemmed
TL HT Tiếp Diễn will have been stemming will have been stemming will have been stemming will have been stemming will have been stemming will have been stemming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would stem would stem would stem would stem would stem would stem
Conditional Perfect would have stemmed would have stemmed would have stemmed would have stemmed would have stemmed would have stemmed
Conditional Present Progressive would be stemming would be stemming would be stemming would be stemming would be stemming would be stemming
Conditional Perfect Progressive would have been stemming would have been stemming would have been stemming would have been stemming would have been stemming would have been stemming
Present Subjunctive stem stem stem stem stem stem
Past Subjunctive stemmed stemmed stemmed stemmed stemmed stemmed
Past Perfect Subjunctive had stemmed had stemmed had stemmed had stemmed had stemmed had stemmed
Imperative stem Let′s stem stem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button