Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tour

Cách chia động từ tour rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tour ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TOUR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tour touring toured
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tour tour tours tour tour tour
Hiện tại tiếp diễn am touring are touring is touring are touring are touring are touring
Quá khứ đơn toured toured toured toured toured toured
Quá khứ tiếp diễn was touring were touring was touring were touring were touring were touring
Hiện tại hoàn thành have toured have toured has toured have toured have toured have toured
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been touring have been touring has been touring have been touring have been touring have been touring
Quá khứ hoàn thành had toured had toured had toured had toured had toured had toured
QK hoàn thành Tiếp diễn had been touring had been touring had been touring had been touring had been touring had been touring
Tương Lai will tour will tour will tour will tour will tour will tour
TL Tiếp Diễn will be touring will be touring will be touring will be touring will be touring will be touring
Tương Lai hoàn thành will have toured will have toured will have toured will have toured will have toured will have toured
TL HT Tiếp Diễn will have been touring will have been touring will have been touring will have been touring will have been touring will have been touring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tour would tour would tour would tour would tour would tour
Conditional Perfect would have toured would have toured would have toured would have toured would have toured would have toured
Conditional Present Progressive would be touring would be touring would be touring would be touring would be touring would be touring
Conditional Perfect Progressive would have been touring would have been touring would have been touring would have been touring would have been touring would have been touring
Present Subjunctive tour tour tour tour tour tour
Past Subjunctive toured toured toured toured toured toured
Past Perfect Subjunctive had toured had toured had toured had toured had toured had toured
Imperative tour Let′s tour tour

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button