Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Whet

Cách chia động từ whet rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ whet ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WHET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to whet whetting wheted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn whet whet whets whet whet whet
Hiện tại tiếp diễn am whetting are whetting is whetting are whetting are whetting are whetting
Quá khứ đơn wheted wheted wheted wheted wheted wheted
Quá khứ tiếp diễn was whetting were whetting was whetting were whetting were whetting were whetting
Hiện tại hoàn thành have wheted have wheted has wheted have wheted have wheted have wheted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been whetting have been whetting has been whetting have been whetting have been whetting have been whetting
Quá khứ hoàn thành had wheted had wheted had wheted had wheted had wheted had wheted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been whetting had been whetting had been whetting had been whetting had been whetting had been whetting
Tương Lai will whet will whet will whet will whet will whet will whet
TL Tiếp Diễn will be whetting will be whetting will be whetting will be whetting will be whetting will be whetting
Tương Lai hoàn thành will have wheted will have wheted will have wheted will have wheted will have wheted will have wheted
TL HT Tiếp Diễn will have been whetting will have been whetting will have been whetting will have been whetting will have been whetting will have been whetting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would whet would whet would whet would whet would whet would whet
Conditional Perfect would have wheted would have wheted would have wheted would have wheted would have wheted would have wheted
Conditional Present Progressive would be whetting would be whetting would be whetting would be whetting would be whetting would be whetting
Conditional Perfect Progressive would have been whetting would have been whetting would have been whetting would have been whetting would have been whetting would have been whetting
Present Subjunctive whet whet whet whet whet whet
Past Subjunctive wheted wheted wheted wheted wheted wheted
Past Perfect Subjunctive had wheted had wheted had wheted had wheted had wheted had wheted
Imperative whet Let′s whet whet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button