Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Whiz

Cách chia động từ whiz rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ whiz ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WHIZ

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to whiz whizzing whizzed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn whiz whiz whizzes whiz whiz whiz
Hiện tại tiếp diễn am whizzing are whizzing is whizzing are whizzing are whizzing are whizzing
Quá khứ đơn whizzed whizzed whizzed whizzed whizzed whizzed
Quá khứ tiếp diễn was whizzing were whizzing was whizzing were whizzing were whizzing were whizzing
Hiện tại hoàn thành have whizzed have whizzed has whizzed have whizzed have whizzed have whizzed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been whizzing have been whizzing has been whizzing have been whizzing have been whizzing have been whizzing
Quá khứ hoàn thành had whizzed had whizzed had whizzed had whizzed had whizzed had whizzed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been whizzing had been whizzing had been whizzing had been whizzing had been whizzing had been whizzing
Tương Lai will whiz will whiz will whiz will whiz will whiz will whiz
TL Tiếp Diễn will be whizzing will be whizzing will be whizzing will be whizzing will be whizzing will be whizzing
Tương Lai hoàn thành will have whizzed will have whizzed will have whizzed will have whizzed will have whizzed will have whizzed
TL HT Tiếp Diễn will have been whizzing will have been whizzing will have been whizzing will have been whizzing will have been whizzing will have been whizzing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would whiz would whiz would whiz would whiz would whiz would whiz
Conditional Perfect would have whizzed would have whizzed would have whizzed would have whizzed would have whizzed would have whizzed
Conditional Present Progressive would be whizzing would be whizzing would be whizzing would be whizzing would be whizzing would be whizzing
Conditional Perfect Progressive would have been whizzing would have been whizzing would have been whizzing would have been whizzing would have been whizzing would have been whizzing
Present Subjunctive whiz whiz whiz whiz whiz whiz
Past Subjunctive whizzed whizzed whizzed whizzed whizzed whizzed
Past Perfect Subjunctive had whizzed had whizzed had whizzed had whizzed had whizzed had whizzed
Imperative whiz Let′s whiz whiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button