Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Sử Dụng “Very” và “Too” Đúng Cách

Bài học từ vựng tiếng Anh này giúp bạn phân biện sự các nhau giữa “Very” và “Too” – 2 từ rất dễ gây nhầm lẫn cho người học tiếng Anh. Nếu bạn đang không chắc chắn khi nào nên dùng “Very” còn khi nào thì dùng “Too” thì hãy đọc kỹ bài này. Cũng rất dễ thôi, chỉ là bạn chưa chú ý đến nó.

Very – Có nghĩa là Rất rất nhiều, cực kỳ nhiều nhưng vẫn chấp nhận được, vẫn trong tầm kiểm soát, vẫn dùng được, chưa vượt qua giới hạn. Too – Có nghĩa là cái gì đó quá nhiều, đến mức không chấp nhận được, ngoài tầm kiểm soát. Hãy xem các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

Ví dụ như, bạn có thể nói “Oh, this food is very spicy – Ô, món này rất cay” – nhưng bạn vẫn ăn được và vẫn đang ăn nó. Hoặc bạn có thể nói “This food is very spicy, but I like it like that” – Nhưng nếu bạn không thể ăn nó thì “This food is too spicy, I can’t eat it“, nó cay hơn khiến bạn không ăn nổi, vượt quá giới hạn.

Một ví dụ nữa: “The exam was very difficult, but I think I’ll pass” bạn thấy kỳ thi khó nhưng bạn vẫn nghĩ mình đủ sức qua. Nhưng “The exam was too difficult, I’m not sure I’m going to pass“.

Một tình huống nữa: “I’m very tired, but let’s go out anyway” hay “I’m too tired. I’m going to bed“. Bạn thấy đấy, cũng rất dễ phân biệt cách sử dụng đúng không.

Còn rất nhiều trường hợp sử dụng Very và Too nữa mà bạn cần khám phá. Nhưng Very easy thì vẫn cần làm, còn Too easy thì thôi bỏ qua, không phải làm nữa. Rất thì được, Quá thì không nên. :D

2 bình luận

  1. Hay và dễ hiểu, ???? nhưng itíêng anh cho luôn cả vị trí ,từ loại của too và very vào có hơn o!!????

  2. Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn. Mình sẽ xem và có thể sẽ bổ sung thêm :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button