Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Brandish

Cách chia động từ brandish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ brandish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BRANDISH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to brandish brandishing brandished
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn brandish brandish brandishes brandish brandish brandish
Hiện tại tiếp diễn am brandishing are brandishing is brandishing are brandishing are brandishing are brandishing
Quá khứ đơn brandished brandished brandished brandished brandished brandished
Quá khứ tiếp diễn was brandishing were brandishing was brandishing were brandishing were brandishing were brandishing
Hiện tại hoàn thành have brandished have brandished has brandished have brandished have brandished have brandished
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been brandishing have been brandishing has been brandishing have been brandishing have been brandishing have been brandishing
Quá khứ hoàn thành had brandished had brandished had brandished had brandished had brandished had brandished
QK hoàn thành Tiếp diễn had been brandishing had been brandishing had been brandishing had been brandishing had been brandishing had been brandishing
Tương Lai will brandish will brandish will brandish will brandish will brandish will brandish
TL Tiếp Diễn will be brandishing will be brandishing will be brandishing will be brandishing will be brandishing will be brandishing
Tương Lai hoàn thành will have brandished will have brandished will have brandished will have brandished will have brandished will have brandished
TL HT Tiếp Diễn will have been brandishing will have been brandishing will have been brandishing will have been brandishing will have been brandishing will have been brandishing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would brandish would brandish would brandish would brandish would brandish would brandish
Conditional Perfect would have brandished would have brandished would have brandished would have brandished would have brandished would have brandished
Conditional Present Progressive would be brandishing would be brandishing would be brandishing would be brandishing would be brandishing would be brandishing
Conditional Perfect Progressive would have been brandishing would have been brandishing would have been brandishing would have been brandishing would have been brandishing would have been brandishing
Present Subjunctive brandish brandish brandish brandish brandish brandish
Past Subjunctive brandished brandished brandished brandished brandished brandished
Past Perfect Subjunctive had brandished had brandished had brandished had brandished had brandished had brandished
Imperative brandish Let′s brandish brandish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/straight-men-making-out/.

Nên đọc
Close
Back to top button