Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Brood

Cách chia động từ brood rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ brood ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BROOD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to brood brooding brooded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn brood brood broods brood brood brood
Hiện tại tiếp diễn am brooding are brooding is brooding are brooding are brooding are brooding
Quá khứ đơn brooded brooded brooded brooded brooded brooded
Quá khứ tiếp diễn was brooding were brooding was brooding were brooding were brooding were brooding
Hiện tại hoàn thành have brooded have brooded has brooded have brooded have brooded have brooded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been brooding have been brooding has been brooding have been brooding have been brooding have been brooding
Quá khứ hoàn thành had brooded had brooded had brooded had brooded had brooded had brooded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been brooding had been brooding had been brooding had been brooding had been brooding had been brooding
Tương Lai will brood will brood will brood will brood will brood will brood
TL Tiếp Diễn will be brooding will be brooding will be brooding will be brooding will be brooding will be brooding
Tương Lai hoàn thành will have brooded will have brooded will have brooded will have brooded will have brooded will have brooded
TL HT Tiếp Diễn will have been brooding will have been brooding will have been brooding will have been brooding will have been brooding will have been brooding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would brood would brood would brood would brood would brood would brood
Conditional Perfect would have brooded would have brooded would have brooded would have brooded would have brooded would have brooded
Conditional Present Progressive would be brooding would be brooding would be brooding would be brooding would be brooding would be brooding
Conditional Perfect Progressive would have been brooding would have been brooding would have been brooding would have been brooding would have been brooding would have been brooding
Present Subjunctive brood brood brood brood brood brood
Past Subjunctive brooded brooded brooded brooded brooded brooded
Past Perfect Subjunctive had brooded had brooded had brooded had brooded had brooded had brooded
Imperative brood Let′s brood brood

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free chatting sites for dating.

Nên đọc
Close
Back to top button