Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Deaden

Cách chia động từ deaden rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ deaden ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DEADEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to deaden deadening deadened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn deaden deaden deadens deaden deaden deaden
Hiện tại tiếp diễn am deadening are deadening is deadening are deadening are deadening are deadening
Quá khứ đơn deadened deadened deadened deadened deadened deadened
Quá khứ tiếp diễn was deadening were deadening was deadening were deadening were deadening were deadening
Hiện tại hoàn thành have deadened have deadened has deadened have deadened have deadened have deadened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been deadening have been deadening has been deadening have been deadening have been deadening have been deadening
Quá khứ hoàn thành had deadened had deadened had deadened had deadened had deadened had deadened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been deadening had been deadening had been deadening had been deadening had been deadening had been deadening
Tương Lai will deaden will deaden will deaden will deaden will deaden will deaden
TL Tiếp Diễn will be deadening will be deadening will be deadening will be deadening will be deadening will be deadening
Tương Lai hoàn thành will have deadened will have deadened will have deadened will have deadened will have deadened will have deadened
TL HT Tiếp Diễn will have been deadening will have been deadening will have been deadening will have been deadening will have been deadening will have been deadening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would deaden would deaden would deaden would deaden would deaden would deaden
Conditional Perfect would have deadened would have deadened would have deadened would have deadened would have deadened would have deadened
Conditional Present Progressive would be deadening would be deadening would be deadening would be deadening would be deadening would be deadening
Conditional Perfect Progressive would have been deadening would have been deadening would have been deadening would have been deadening would have been deadening would have been deadening
Present Subjunctive deaden deaden deaden deaden deaden deaden
Past Subjunctive deadened deadened deadened deadened deadened deadened
Past Perfect Subjunctive had deadened had deadened had deadened had deadened had deadened had deadened
Imperative deaden Let′s deaden deaden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/speed-dating-charlotte-nc/.

Nên đọc
Close
Back to top button