Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Carry

Cách chia động từ carry rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ carry ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CARRY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to carry carrying carried
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn carry carry carries carry carry carry
Hiện tại tiếp diễn am carrying are carrying is carrying are carrying are carrying are carrying
Quá khứ đơn carried carried carried carried carried carried
Quá khứ tiếp diễn was carrying were carrying was carrying were carrying were carrying were carrying
Hiện tại hoàn thành have carried have carried has carried have carried have carried have carried
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been carrying have been carrying has been carrying have been carrying have been carrying have been carrying
Quá khứ hoàn thành had carried had carried had carried had carried had carried had carried
QK hoàn thành Tiếp diễn had been carrying had been carrying had been carrying had been carrying had been carrying had been carrying
Tương Lai will carry will carry will carry will carry will carry will carry
TL Tiếp Diễn will be carrying will be carrying will be carrying will be carrying will be carrying will be carrying
Tương Lai hoàn thành will have carried will have carried will have carried will have carried will have carried will have carried
TL HT Tiếp Diễn will have been carrying will have been carrying will have been carrying will have been carrying will have been carrying will have been carrying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would carry would carry would carry would carry would carry would carry
Conditional Perfect would have carried would have carried would have carried would have carried would have carried would have carried
Conditional Present Progressive would be carrying would be carrying would be carrying would be carrying would be carrying would be carrying
Conditional Perfect Progressive would have been carrying would have been carrying would have been carrying would have been carrying would have been carrying would have been carrying
Present Subjunctive carry carry carry carry carry carry
Past Subjunctive carried carried carried carried carried carried
Past Perfect Subjunctive had carried had carried had carried had carried had carried had carried
Imperative carry Let′s carry carry

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button