Persevere

Cách chia động từ persevere rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ persevere ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PERSEVERE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to persevere persevering persevered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn persevere persevere perseveres persevere persevere persevere
Hiện tại tiếp diễn am persevering are persevering is persevering are persevering are persevering are persevering
Quá khứ đơn persevered persevered persevered persevered persevered persevered
Quá khứ tiếp diễn was persevering were persevering was persevering were persevering were persevering were persevering
Hiện tại hoàn thành have persevered have persevered has persevered have persevered have persevered have persevered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been persevering have been persevering has been persevering have been persevering have been persevering have been persevering
Quá khứ hoàn thành had persevered had persevered had persevered had persevered had persevered had persevered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been persevering had been persevering had been persevering had been persevering had been persevering had been persevering
Tương Lai will persevere will persevere will persevere will persevere will persevere will persevere
TL Tiếp Diễn will be persevering will be persevering will be persevering will be persevering will be persevering will be persevering
Tương Lai hoàn thành will have persevered will have persevered will have persevered will have persevered will have persevered will have persevered
TL HT Tiếp Diễn will have been persevering will have been persevering will have been persevering will have been persevering will have been persevering will have been persevering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would persevere would persevere would persevere would persevere would persevere would persevere
Conditional Perfect would have persevered would have persevered would have persevered would have persevered would have persevered would have persevered
Conditional Present Progressive would be persevering would be persevering would be persevering would be persevering would be persevering would be persevering
Conditional Perfect Progressive would have been persevering would have been persevering would have been persevering would have been persevering would have been persevering would have been persevering
Present Subjunctive persevere persevere persevere persevere persevere persevere
Past Subjunctive persevered persevered persevered persevered persevered persevered
Past Perfect Subjunctive had persevered had persevered had persevered had persevered had persevered had persevered
Imperative persevere Let′s persevere persevere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button