Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Crossbreed

Cách chia động từ crossbreed rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ crossbreed ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CROSSBREED

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to crossbreed crossbreeding crossbred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn crossbreed crossbreed crossbreeds crossbreed crossbreed crossbreed
Hiện tại tiếp diễn am crossbreeding are crossbreeding is crossbreeding are crossbreeding are crossbreeding are crossbreeding
Quá khứ đơn crossbred crossbred crossbred crossbred crossbred crossbred
Quá khứ tiếp diễn was crossbreeding were crossbreeding was crossbreeding were crossbreeding were crossbreeding were crossbreeding
Hiện tại hoàn thành have crossbred have crossbred has crossbred have crossbred have crossbred have crossbred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been crossbreeding have been crossbreeding has been crossbreeding have been crossbreeding have been crossbreeding have been crossbreeding
Quá khứ hoàn thành had crossbred had crossbred had crossbred had crossbred had crossbred had crossbred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been crossbreeding had been crossbreeding had been crossbreeding had been crossbreeding had been crossbreeding had been crossbreeding
Tương Lai will crossbreed will crossbreed will crossbreed will crossbreed will crossbreed will crossbreed
TL Tiếp Diễn will be crossbreeding will be crossbreeding will be crossbreeding will be crossbreeding will be crossbreeding will be crossbreeding
Tương Lai hoàn thành will have crossbred will have crossbred will have crossbred will have crossbred will have crossbred will have crossbred
TL HT Tiếp Diễn will have been crossbreeding will have been crossbreeding will have been crossbreeding will have been crossbreeding will have been crossbreeding will have been crossbreeding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would crossbreed would crossbreed would crossbreed would crossbreed would crossbreed would crossbreed
Conditional Perfect would have crossbred would have crossbred would have crossbred would have crossbred would have crossbred would have crossbred
Conditional Present Progressive would be crossbreeding would be crossbreeding would be crossbreeding would be crossbreeding would be crossbreeding would be crossbreeding
Conditional Perfect Progressive would have been crossbreeding would have been crossbreeding would have been crossbreeding would have been crossbreeding would have been crossbreeding would have been crossbreeding
Present Subjunctive crossbreed crossbreed crossbreed crossbreed crossbreed crossbreed
Past Subjunctive crossbred crossbred crossbred crossbred crossbred crossbred
Past Perfect Subjunctive had crossbred had crossbred had crossbred had crossbred had crossbred had crossbred
Imperative crossbreed Let′s crossbreed crossbreed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button