Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dodge

Cách chia động từ dodge rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dodge ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DODGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dodge dodging dodged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dodge dodge dodges dodge dodge dodge
Hiện tại tiếp diễn am dodging are dodging is dodging are dodging are dodging are dodging
Quá khứ đơn dodged dodged dodged dodged dodged dodged
Quá khứ tiếp diễn was dodging were dodging was dodging were dodging were dodging were dodging
Hiện tại hoàn thành have dodged have dodged has dodged have dodged have dodged have dodged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dodging have been dodging has been dodging have been dodging have been dodging have been dodging
Quá khứ hoàn thành had dodged had dodged had dodged had dodged had dodged had dodged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dodging had been dodging had been dodging had been dodging had been dodging had been dodging
Tương Lai will dodge will dodge will dodge will dodge will dodge will dodge
TL Tiếp Diễn will be dodging will be dodging will be dodging will be dodging will be dodging will be dodging
Tương Lai hoàn thành will have dodged will have dodged will have dodged will have dodged will have dodged will have dodged
TL HT Tiếp Diễn will have been dodging will have been dodging will have been dodging will have been dodging will have been dodging will have been dodging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dodge would dodge would dodge would dodge would dodge would dodge
Conditional Perfect would have dodged would have dodged would have dodged would have dodged would have dodged would have dodged
Conditional Present Progressive would be dodging would be dodging would be dodging would be dodging would be dodging would be dodging
Conditional Perfect Progressive would have been dodging would have been dodging would have been dodging would have been dodging would have been dodging would have been dodging
Present Subjunctive dodge dodge dodge dodge dodge dodge
Past Subjunctive dodged dodged dodged dodged dodged dodged
Past Perfect Subjunctive had dodged had dodged had dodged had dodged had dodged had dodged
Imperative dodge Let′s dodge dodge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button