Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fray

Cách chia động từ fray rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ fray ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FRAY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to fray fraying frayed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fray fray frays fray fray fray
Hiện tại tiếp diễn am fraying are fraying is fraying are fraying are fraying are fraying
Quá khứ đơn frayed frayed frayed frayed frayed frayed
Quá khứ tiếp diễn was fraying were fraying was fraying were fraying were fraying were fraying
Hiện tại hoàn thành have frayed have frayed has frayed have frayed have frayed have frayed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fraying have been fraying has been fraying have been fraying have been fraying have been fraying
Quá khứ hoàn thành had frayed had frayed had frayed had frayed had frayed had frayed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fraying had been fraying had been fraying had been fraying had been fraying had been fraying
Tương Lai will fray will fray will fray will fray will fray will fray
TL Tiếp Diễn will be fraying will be fraying will be fraying will be fraying will be fraying will be fraying
Tương Lai hoàn thành will have frayed will have frayed will have frayed will have frayed will have frayed will have frayed
TL HT Tiếp Diễn will have been fraying will have been fraying will have been fraying will have been fraying will have been fraying will have been fraying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fray would fray would fray would fray would fray would fray
Conditional Perfect would have frayed would have frayed would have frayed would have frayed would have frayed would have frayed
Conditional Present Progressive would be fraying would be fraying would be fraying would be fraying would be fraying would be fraying
Conditional Perfect Progressive would have been fraying would have been fraying would have been fraying would have been fraying would have been fraying would have been fraying
Present Subjunctive fray fray fray fray fray fray
Past Subjunctive frayed frayed frayed frayed frayed frayed
Past Perfect Subjunctive had frayed had frayed had frayed had frayed had frayed had frayed
Imperative fray Let′s fray fray

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button