Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Grill

Cách chia động từ grill rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ grill ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GRILL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to grill grilling grilled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn grill grill grills grill grill grill
Hiện tại tiếp diễn am grilling are grilling is grilling are grilling are grilling are grilling
Quá khứ đơn grilled grilled grilled grilled grilled grilled
Quá khứ tiếp diễn was grilling were grilling was grilling were grilling were grilling were grilling
Hiện tại hoàn thành have grilled have grilled has grilled have grilled have grilled have grilled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been grilling have been grilling has been grilling have been grilling have been grilling have been grilling
Quá khứ hoàn thành had grilled had grilled had grilled had grilled had grilled had grilled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been grilling had been grilling had been grilling had been grilling had been grilling had been grilling
Tương Lai will grill will grill will grill will grill will grill will grill
TL Tiếp Diễn will be grilling will be grilling will be grilling will be grilling will be grilling will be grilling
Tương Lai hoàn thành will have grilled will have grilled will have grilled will have grilled will have grilled will have grilled
TL HT Tiếp Diễn will have been grilling will have been grilling will have been grilling will have been grilling will have been grilling will have been grilling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would grill would grill would grill would grill would grill would grill
Conditional Perfect would have grilled would have grilled would have grilled would have grilled would have grilled would have grilled
Conditional Present Progressive would be grilling would be grilling would be grilling would be grilling would be grilling would be grilling
Conditional Perfect Progressive would have been grilling would have been grilling would have been grilling would have been grilling would have been grilling would have been grilling
Present Subjunctive grill grill grill grill grill grill
Past Subjunctive grilled grilled grilled grilled grilled grilled
Past Perfect Subjunctive had grilled had grilled had grilled had grilled had grilled had grilled
Imperative grill Let′s grill grill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. top dating sites for lesbians.

Nên đọc
Close
Back to top button