Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Haggle

Cách chia động từ haggle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ haggle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HAGGLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to haggle haggling haggled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn haggle haggle haggles haggle haggle haggle
Hiện tại tiếp diễn am haggling are haggling is haggling are haggling are haggling are haggling
Quá khứ đơn haggled haggled haggled haggled haggled haggled
Quá khứ tiếp diễn was haggling were haggling was haggling were haggling were haggling were haggling
Hiện tại hoàn thành have haggled have haggled has haggled have haggled have haggled have haggled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been haggling have been haggling has been haggling have been haggling have been haggling have been haggling
Quá khứ hoàn thành had haggled had haggled had haggled had haggled had haggled had haggled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been haggling had been haggling had been haggling had been haggling had been haggling had been haggling
Tương Lai will haggle will haggle will haggle will haggle will haggle will haggle
TL Tiếp Diễn will be haggling will be haggling will be haggling will be haggling will be haggling will be haggling
Tương Lai hoàn thành will have haggled will have haggled will have haggled will have haggled will have haggled will have haggled
TL HT Tiếp Diễn will have been haggling will have been haggling will have been haggling will have been haggling will have been haggling will have been haggling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would haggle would haggle would haggle would haggle would haggle would haggle
Conditional Perfect would have haggled would have haggled would have haggled would have haggled would have haggled would have haggled
Conditional Present Progressive would be haggling would be haggling would be haggling would be haggling would be haggling would be haggling
Conditional Perfect Progressive would have been haggling would have been haggling would have been haggling would have been haggling would have been haggling would have been haggling
Present Subjunctive haggle haggle haggle haggle haggle haggle
Past Subjunctive haggled haggled haggled haggled haggled haggled
Past Perfect Subjunctive had haggled had haggled had haggled had haggled had haggled had haggled
Imperative haggle Let′s haggle haggle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/hookup-xxx/.

Nên đọc
Close
Back to top button