Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Iron

Cách chia động từ iron rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ iron ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: IRON

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to iron ironing ironed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn iron iron irons iron iron iron
Hiện tại tiếp diễn am ironing are ironing is ironing are ironing are ironing are ironing
Quá khứ đơn ironed ironed ironed ironed ironed ironed
Quá khứ tiếp diễn was ironing were ironing was ironing were ironing were ironing were ironing
Hiện tại hoàn thành have ironed have ironed has ironed have ironed have ironed have ironed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ironing have been ironing has been ironing have been ironing have been ironing have been ironing
Quá khứ hoàn thành had ironed had ironed had ironed had ironed had ironed had ironed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been ironing had been ironing had been ironing had been ironing had been ironing had been ironing
Tương Lai will iron will iron will iron will iron will iron will iron
TL Tiếp Diễn will be ironing will be ironing will be ironing will be ironing will be ironing will be ironing
Tương Lai hoàn thành will have ironed will have ironed will have ironed will have ironed will have ironed will have ironed
TL HT Tiếp Diễn will have been ironing will have been ironing will have been ironing will have been ironing will have been ironing will have been ironing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would iron would iron would iron would iron would iron would iron
Conditional Perfect would have ironed would have ironed would have ironed would have ironed would have ironed would have ironed
Conditional Present Progressive would be ironing would be ironing would be ironing would be ironing would be ironing would be ironing
Conditional Perfect Progressive would have been ironing would have been ironing would have been ironing would have been ironing would have been ironing would have been ironing
Present Subjunctive iron iron iron iron iron iron
Past Subjunctive ironed ironed ironed ironed ironed ironed
Past Perfect Subjunctive had ironed had ironed had ironed had ironed had ironed had ironed
Imperative iron Let′s iron iron

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. best bbw dating sites.

Nên đọc
Close
Back to top button