Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Joke

Cách chia động từ joke rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ joke ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: JOKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to joke joking joked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn joke joke jokes joke joke joke
Hiện tại tiếp diễn am joking are joking is joking are joking are joking are joking
Quá khứ đơn joked joked joked joked joked joked
Quá khứ tiếp diễn was joking were joking was joking were joking were joking were joking
Hiện tại hoàn thành have joked have joked has joked have joked have joked have joked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been joking have been joking has been joking have been joking have been joking have been joking
Quá khứ hoàn thành had joked had joked had joked had joked had joked had joked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been joking had been joking had been joking had been joking had been joking had been joking
Tương Lai will joke will joke will joke will joke will joke will joke
TL Tiếp Diễn will be joking will be joking will be joking will be joking will be joking will be joking
Tương Lai hoàn thành will have joked will have joked will have joked will have joked will have joked will have joked
TL HT Tiếp Diễn will have been joking will have been joking will have been joking will have been joking will have been joking will have been joking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would joke would joke would joke would joke would joke would joke
Conditional Perfect would have joked would have joked would have joked would have joked would have joked would have joked
Conditional Present Progressive would be joking would be joking would be joking would be joking would be joking would be joking
Conditional Perfect Progressive would have been joking would have been joking would have been joking would have been joking would have been joking would have been joking
Present Subjunctive joke joke joke joke joke joke
Past Subjunctive joked joked joked joked joked joked
Past Perfect Subjunctive had joked had joked had joked had joked had joked had joked
Imperative joke Let′s joke joke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button