Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Seize

Cách chia động từ seize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ seize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SEIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to seize seizing seized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn seize seize seizes seize seize seize
Hiện tại tiếp diễn am seizing are seizing is seizing are seizing are seizing are seizing
Quá khứ đơn seized seized seized seized seized seized
Quá khứ tiếp diễn was seizing were seizing was seizing were seizing were seizing were seizing
Hiện tại hoàn thành have seized have seized has seized have seized have seized have seized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been seizing have been seizing has been seizing have been seizing have been seizing have been seizing
Quá khứ hoàn thành had seized had seized had seized had seized had seized had seized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been seizing had been seizing had been seizing had been seizing had been seizing had been seizing
Tương Lai will seize will seize will seize will seize will seize will seize
TL Tiếp Diễn will be seizing will be seizing will be seizing will be seizing will be seizing will be seizing
Tương Lai hoàn thành will have seized will have seized will have seized will have seized will have seized will have seized
TL HT Tiếp Diễn will have been seizing will have been seizing will have been seizing will have been seizing will have been seizing will have been seizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would seize would seize would seize would seize would seize would seize
Conditional Perfect would have seized would have seized would have seized would have seized would have seized would have seized
Conditional Present Progressive would be seizing would be seizing would be seizing would be seizing would be seizing would be seizing
Conditional Perfect Progressive would have been seizing would have been seizing would have been seizing would have been seizing would have been seizing would have been seizing
Present Subjunctive seize seize seize seize seize seize
Past Subjunctive seized seized seized seized seized seized
Past Perfect Subjunctive had seized had seized had seized had seized had seized had seized
Imperative seize Let′s seize seize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button