Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lambaste

Cách chia động từ lambaste rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lambaste ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LAMBASTE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lambaste lambasting lambasted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lambaste lambaste lambastes lambaste lambaste lambaste
Hiện tại tiếp diễn am lambasting are lambasting is lambasting are lambasting are lambasting are lambasting
Quá khứ đơn lambasted lambasted lambasted lambasted lambasted lambasted
Quá khứ tiếp diễn was lambasting were lambasting was lambasting were lambasting were lambasting were lambasting
Hiện tại hoàn thành have lambasted have lambasted has lambasted have lambasted have lambasted have lambasted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been lambasting have been lambasting has been lambasting have been lambasting have been lambasting have been lambasting
Quá khứ hoàn thành had lambasted had lambasted had lambasted had lambasted had lambasted had lambasted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been lambasting had been lambasting had been lambasting had been lambasting had been lambasting had been lambasting
Tương Lai will lambaste will lambaste will lambaste will lambaste will lambaste will lambaste
TL Tiếp Diễn will be lambasting will be lambasting will be lambasting will be lambasting will be lambasting will be lambasting
Tương Lai hoàn thành will have lambasted will have lambasted will have lambasted will have lambasted will have lambasted will have lambasted
TL HT Tiếp Diễn will have been lambasting will have been lambasting will have been lambasting will have been lambasting will have been lambasting will have been lambasting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lambaste would lambaste would lambaste would lambaste would lambaste would lambaste
Conditional Perfect would have lambasted would have lambasted would have lambasted would have lambasted would have lambasted would have lambasted
Conditional Present Progressive would be lambasting would be lambasting would be lambasting would be lambasting would be lambasting would be lambasting
Conditional Perfect Progressive would have been lambasting would have been lambasting would have been lambasting would have been lambasting would have been lambasting would have been lambasting
Present Subjunctive lambaste lambaste lambaste lambaste lambaste lambaste
Past Subjunctive lambasted lambasted lambasted lambasted lambasted lambasted
Past Perfect Subjunctive had lambasted had lambasted had lambasted had lambasted had lambasted had lambasted
Imperative lambaste Let′s lambaste lambaste

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button