Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lick

Cách chia động từ lick rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lick ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LICK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lick licking licked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lick lick licks lick lick lick
Hiện tại tiếp diễn am licking are licking is licking are licking are licking are licking
Quá khứ đơn licked licked licked licked licked licked
Quá khứ tiếp diễn was licking were licking was licking were licking were licking were licking
Hiện tại hoàn thành have licked have licked has licked have licked have licked have licked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been licking have been licking has been licking have been licking have been licking have been licking
Quá khứ hoàn thành had licked had licked had licked had licked had licked had licked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been licking had been licking had been licking had been licking had been licking had been licking
Tương Lai will lick will lick will lick will lick will lick will lick
TL Tiếp Diễn will be licking will be licking will be licking will be licking will be licking will be licking
Tương Lai hoàn thành will have licked will have licked will have licked will have licked will have licked will have licked
TL HT Tiếp Diễn will have been licking will have been licking will have been licking will have been licking will have been licking will have been licking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lick would lick would lick would lick would lick would lick
Conditional Perfect would have licked would have licked would have licked would have licked would have licked would have licked
Conditional Present Progressive would be licking would be licking would be licking would be licking would be licking would be licking
Conditional Perfect Progressive would have been licking would have been licking would have been licking would have been licking would have been licking would have been licking
Present Subjunctive lick lick lick lick lick lick
Past Subjunctive licked licked licked licked licked licked
Past Perfect Subjunctive had licked had licked had licked had licked had licked had licked
Imperative lick Let′s lick lick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button