Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lobby

Cách chia động từ lobby rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lobby ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LOBBY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lobby lobbying lobbied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lobby lobby lobbies lobby lobby lobby
Hiện tại tiếp diễn am lobbying are lobbying is lobbying are lobbying are lobbying are lobbying
Quá khứ đơn lobbied lobbied lobbied lobbied lobbied lobbied
Quá khứ tiếp diễn was lobbying were lobbying was lobbying were lobbying were lobbying were lobbying
Hiện tại hoàn thành have lobbied have lobbied has lobbied have lobbied have lobbied have lobbied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been lobbying have been lobbying has been lobbying have been lobbying have been lobbying have been lobbying
Quá khứ hoàn thành had lobbied had lobbied had lobbied had lobbied had lobbied had lobbied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been lobbying had been lobbying had been lobbying had been lobbying had been lobbying had been lobbying
Tương Lai will lobby will lobby will lobby will lobby will lobby will lobby
TL Tiếp Diễn will be lobbying will be lobbying will be lobbying will be lobbying will be lobbying will be lobbying
Tương Lai hoàn thành will have lobbied will have lobbied will have lobbied will have lobbied will have lobbied will have lobbied
TL HT Tiếp Diễn will have been lobbying will have been lobbying will have been lobbying will have been lobbying will have been lobbying will have been lobbying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lobby would lobby would lobby would lobby would lobby would lobby
Conditional Perfect would have lobbied would have lobbied would have lobbied would have lobbied would have lobbied would have lobbied
Conditional Present Progressive would be lobbying would be lobbying would be lobbying would be lobbying would be lobbying would be lobbying
Conditional Perfect Progressive would have been lobbying would have been lobbying would have been lobbying would have been lobbying would have been lobbying would have been lobbying
Present Subjunctive lobby lobby lobby lobby lobby lobby
Past Subjunctive lobbied lobbied lobbied lobbied lobbied lobbied
Past Perfect Subjunctive had lobbied had lobbied had lobbied had lobbied had lobbied had lobbied
Imperative lobby Let′s lobby lobby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating deaf singles.

Nên đọc
Close
Back to top button