Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Miscalculate

Cách chia động từ miscalculate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ miscalculate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MISCALCULATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to miscalculate miscalculating miscalculated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn miscalculate miscalculate miscalculates miscalculate miscalculate miscalculate
Hiện tại tiếp diễn am miscalculating are miscalculating is miscalculating are miscalculating are miscalculating are miscalculating
Quá khứ đơn miscalculated miscalculated miscalculated miscalculated miscalculated miscalculated
Quá khứ tiếp diễn was miscalculating were miscalculating was miscalculating were miscalculating were miscalculating were miscalculating
Hiện tại hoàn thành have miscalculated have miscalculated has miscalculated have miscalculated have miscalculated have miscalculated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been miscalculating have been miscalculating has been miscalculating have been miscalculating have been miscalculating have been miscalculating
Quá khứ hoàn thành had miscalculated had miscalculated had miscalculated had miscalculated had miscalculated had miscalculated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been miscalculating had been miscalculating had been miscalculating had been miscalculating had been miscalculating had been miscalculating
Tương Lai will miscalculate will miscalculate will miscalculate will miscalculate will miscalculate will miscalculate
TL Tiếp Diễn will be miscalculating will be miscalculating will be miscalculating will be miscalculating will be miscalculating will be miscalculating
Tương Lai hoàn thành will have miscalculated will have miscalculated will have miscalculated will have miscalculated will have miscalculated will have miscalculated
TL HT Tiếp Diễn will have been miscalculating will have been miscalculating will have been miscalculating will have been miscalculating will have been miscalculating will have been miscalculating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would miscalculate would miscalculate would miscalculate would miscalculate would miscalculate would miscalculate
Conditional Perfect would have miscalculated would have miscalculated would have miscalculated would have miscalculated would have miscalculated would have miscalculated
Conditional Present Progressive would be miscalculating would be miscalculating would be miscalculating would be miscalculating would be miscalculating would be miscalculating
Conditional Perfect Progressive would have been miscalculating would have been miscalculating would have been miscalculating would have been miscalculating would have been miscalculating would have been miscalculating
Present Subjunctive miscalculate miscalculate miscalculate miscalculate miscalculate miscalculate
Past Subjunctive miscalculated miscalculated miscalculated miscalculated miscalculated miscalculated
Past Perfect Subjunctive had miscalculated had miscalculated had miscalculated had miscalculated had miscalculated had miscalculated
Imperative miscalculate Let′s miscalculate miscalculate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating usa.

Nên đọc
Close
Back to top button