Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Mistreat

Cách chia động từ mistreat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mistreat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MISTREAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mistreat mistreating mistreated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mistreat mistreat mistreats mistreat mistreat mistreat
Hiện tại tiếp diễn am mistreating are mistreating is mistreating are mistreating are mistreating are mistreating
Quá khứ đơn mistreated mistreated mistreated mistreated mistreated mistreated
Quá khứ tiếp diễn was mistreating were mistreating was mistreating were mistreating were mistreating were mistreating
Hiện tại hoàn thành have mistreated have mistreated has mistreated have mistreated have mistreated have mistreated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mistreating have been mistreating has been mistreating have been mistreating have been mistreating have been mistreating
Quá khứ hoàn thành had mistreated had mistreated had mistreated had mistreated had mistreated had mistreated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mistreating had been mistreating had been mistreating had been mistreating had been mistreating had been mistreating
Tương Lai will mistreat will mistreat will mistreat will mistreat will mistreat will mistreat
TL Tiếp Diễn will be mistreating will be mistreating will be mistreating will be mistreating will be mistreating will be mistreating
Tương Lai hoàn thành will have mistreated will have mistreated will have mistreated will have mistreated will have mistreated will have mistreated
TL HT Tiếp Diễn will have been mistreating will have been mistreating will have been mistreating will have been mistreating will have been mistreating will have been mistreating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mistreat would mistreat would mistreat would mistreat would mistreat would mistreat
Conditional Perfect would have mistreated would have mistreated would have mistreated would have mistreated would have mistreated would have mistreated
Conditional Present Progressive would be mistreating would be mistreating would be mistreating would be mistreating would be mistreating would be mistreating
Conditional Perfect Progressive would have been mistreating would have been mistreating would have been mistreating would have been mistreating would have been mistreating would have been mistreating
Present Subjunctive mistreat mistreat mistreat mistreat mistreat mistreat
Past Subjunctive mistreated mistreated mistreated mistreated mistreated mistreated
Past Perfect Subjunctive had mistreated had mistreated had mistreated had mistreated had mistreated had mistreated
Imperative mistreat Let′s mistreat mistreat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-your-wife/.

Nên đọc
Close
Back to top button