Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Murmur

Cách chia động từ murmur rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ murmur ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MURMUR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to murmur murmuring murmured
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn murmur murmur murmurs murmur murmur murmur
Hiện tại tiếp diễn am murmuring are murmuring is murmuring are murmuring are murmuring are murmuring
Quá khứ đơn murmured murmured murmured murmured murmured murmured
Quá khứ tiếp diễn was murmuring were murmuring was murmuring were murmuring were murmuring were murmuring
Hiện tại hoàn thành have murmured have murmured has murmured have murmured have murmured have murmured
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been murmuring have been murmuring has been murmuring have been murmuring have been murmuring have been murmuring
Quá khứ hoàn thành had murmured had murmured had murmured had murmured had murmured had murmured
QK hoàn thành Tiếp diễn had been murmuring had been murmuring had been murmuring had been murmuring had been murmuring had been murmuring
Tương Lai will murmur will murmur will murmur will murmur will murmur will murmur
TL Tiếp Diễn will be murmuring will be murmuring will be murmuring will be murmuring will be murmuring will be murmuring
Tương Lai hoàn thành will have murmured will have murmured will have murmured will have murmured will have murmured will have murmured
TL HT Tiếp Diễn will have been murmuring will have been murmuring will have been murmuring will have been murmuring will have been murmuring will have been murmuring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would murmur would murmur would murmur would murmur would murmur would murmur
Conditional Perfect would have murmured would have murmured would have murmured would have murmured would have murmured would have murmured
Conditional Present Progressive would be murmuring would be murmuring would be murmuring would be murmuring would be murmuring would be murmuring
Conditional Perfect Progressive would have been murmuring would have been murmuring would have been murmuring would have been murmuring would have been murmuring would have been murmuring
Present Subjunctive murmur murmur murmur murmur murmur murmur
Past Subjunctive murmured murmured murmured murmured murmured murmured
Past Perfect Subjunctive had murmured had murmured had murmured had murmured had murmured had murmured
Imperative murmur Let′s murmur murmur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button