Pepper

Cách chia động từ pepper rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pepper ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PEPPER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pepper peppering peppered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pepper pepper peppers pepper pepper pepper
Hiện tại tiếp diễn am peppering are peppering is peppering are peppering are peppering are peppering
Quá khứ đơn peppered peppered peppered peppered peppered peppered
Quá khứ tiếp diễn was peppering were peppering was peppering were peppering were peppering were peppering
Hiện tại hoàn thành have peppered have peppered has peppered have peppered have peppered have peppered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been peppering have been peppering has been peppering have been peppering have been peppering have been peppering
Quá khứ hoàn thành had peppered had peppered had peppered had peppered had peppered had peppered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been peppering had been peppering had been peppering had been peppering had been peppering had been peppering
Tương Lai will pepper will pepper will pepper will pepper will pepper will pepper
TL Tiếp Diễn will be peppering will be peppering will be peppering will be peppering will be peppering will be peppering
Tương Lai hoàn thành will have peppered will have peppered will have peppered will have peppered will have peppered will have peppered
TL HT Tiếp Diễn will have been peppering will have been peppering will have been peppering will have been peppering will have been peppering will have been peppering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pepper would pepper would pepper would pepper would pepper would pepper
Conditional Perfect would have peppered would have peppered would have peppered would have peppered would have peppered would have peppered
Conditional Present Progressive would be peppering would be peppering would be peppering would be peppering would be peppering would be peppering
Conditional Perfect Progressive would have been peppering would have been peppering would have been peppering would have been peppering would have been peppering would have been peppering
Present Subjunctive pepper pepper pepper pepper pepper pepper
Past Subjunctive peppered peppered peppered peppered peppered peppered
Past Perfect Subjunctive had peppered had peppered had peppered had peppered had peppered had peppered
Imperative pepper Let′s pepper pepper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/pete-davidson-dating-miley-cyrus/.

Nên đọc
Close
Back to top button